Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w lutym 2019r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

-Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek 24 listopada  2018

- Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek luty/mrzec  2019

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek luty/mrzec  2019

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek luty/mrzec  2019

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

-pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

-pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek/ położnych  

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych  16 luty  2019

- endoskopia dla pielęgniarek  15 marca  2019

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.   marzec  2019

-edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł. 

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- leczenie ran dla położnych 

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek /położnych 27 lutego 2019

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.                                                               

 

 

 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w lutym 2019 r.