Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w sierpniu 2017!

 

 

 

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

-pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek  

- ochrony zdrowia pracujących 

 

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego dla piel. i poł.   

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 

- endoskopia dla pielęgniarek

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.       

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.                                                                          

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- leczenie ran dla pielęgniarek  

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek

 

 

            

Planowany termin rozpoczęcia kursów: sierpień/wrzesień 2017 r.