Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w grudniu 2018r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

-Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek 24 listopada  2018

- Pielęgnairstwa chirurgicznego dla pielęgniarek grudzień  2018

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek grudzień  2018

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek grudzień  2018

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

-pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 15 grudnia 2018

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  październik  2018

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek/ położnych  grudzień  2018

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł.  grudzień  2018

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- endoskopia dla pielęgniarek  grudzień  2018

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.   grudzień  2018

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.  grudzień  2018                                                                 

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych  grudzień  2018

- leczenie ran dla położnych 

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek 

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w grudniu 2018 r.