Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w  czerwcu 2018r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek czerwiec 2018

- Pielęgnairstwa chirurgicznego dla pielęgniarek czerwiec 2018

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek czerwiec 2018

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek czerwiec 2018

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek czerwiec 2018

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek czerwiec  2018

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  czerwiec 2018

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  kwiecień  2018

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek   czerwiec 2018

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł.  czerwiec 2018

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek lipiec 2018

- endoskopia dla pielęgniarek 

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.       czerwiec 2018

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.                                                                    

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych  czerwiec  2018

- leczenie ran dla pielęgniarek  czerwiec 2018

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek 

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w czerwcu 2018 r.