Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w  2018r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek marzec/kwiecień 2018

- Pielęgnairstwa chirurgicznego dla pielęgniarek marzec/kwiecień 2018

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek marzec/kwiecień 2018

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek kwiecień 2018

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek kwiecień 2018

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek luty/marzec 2018

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek luty/marzec 2018

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek  luty/marzec 2018

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek  luty/marzec 2018

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  luty/marzec 2018

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  marzec 2018r.

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek   luty/marzec 2018

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł.   10 luty 2018r.

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek  marzec 2018r.

- endoskopia dla pielęgniarek  marzec 2018r.

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.       10 marca 2018r.

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.      28 styczeń 2018r.                                                                 

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych  24 marca 2018r.

- leczenie ran dla pielęgniarek  17 marca 2018r.

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek  luty 2018r.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w 2018 r.