Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w maju 2019r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

- Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek maj 2019

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek maj/czerwiec 2019

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek maj/czerwiec 2019

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

-Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek 24 listopada  2018

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  maj/czerwiec 2019

-  pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  maj/czerwiec 2019

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

-pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych maj/czerwiec 2019

-pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek/położnych maj/czerwiec 2019

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek/ położnych  

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- endoskopia dla pielęgniarek  27 kwietnia  2019

- leczenie ran dla pielęgniarek 4 maja 2019 Bielsk Podlaski

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.  maj 2019

-resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych maj 2019

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł. maj 2019

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.                                                               

 

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w maju 2019 r.