Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w październiku 2017 !

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

- Pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego dla POŁOŻNYCH październik 2017r.

- Pielęgniarswa anestezjologicznego i intensynwej opieki dla pielęgniarek październik 2017r.

- Pielęgnairstwa chirurgicznego dla pielęgniarek listopad 2017r.

- Pielęgniarswa rodzinnego dla pielęgniarek listopad 2017r.

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek listopad 2017r.

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek listopad 2017r.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

-pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych październik 2017r.

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek  październik 2017r.

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek  październik 2017r

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek  październik 2017r

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek  listopad 2017r.

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  listopad 2017r.

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  listopad 2017r.

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek   październik 2017r

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego dla piel. i poł.    16 września 2017r.

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek  listopad 2017r.

- endoskopia dla pielęgniarek  październik 2017r.

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.        28 października 2017r.

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.      15 września 2017r.                                                                 

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych  28 października 2017r.

- leczenie ran dla położnych październik 2017r.

- szczepienia ochronne dla pielęgniarek  październik 2017r.

 

            

Planowany termin rozpoczęcia kursów: październik 2017 r.