Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

 

 

 

Nowe kursy specjalizacyjne, specjalistyczne i kwalifikacyjne!

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do zapisów. 

Startujemy w lipcu 2019r. 

 

 

 

 

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

- Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek wrzesień 2019

- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek wrzesień 2019

- Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek wrzesień 2019

- Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

-Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

-Pielegniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  

-pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych  13 lipca 2019

- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 06 lipca 2019

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  lipiec/sierpień 2019

-  pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek  sierpień/wrzesień 2019

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek sierpień/wrzesień 2019

- pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek 

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek/ położnych  

Kursy specjalistyczne w zakresie:            

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla piel. i poł. 26 lipca 2019

-resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych lipiec/sierpień 2019

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł.      

- leczenie ran dla pielęgniarek/położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

                                                         

 

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów w lipcu 2019 r.