Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Serdecznie dziękujemy Pielęgniarkom i Pielęgniarzom za ich aktywny udział w realizowanym przez nas kursie w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej, w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa -  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Życzymy Państwu, by zdobyta  wiedza,  przyczyniła  się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych, jak też zaowocowała uznaniem, gratyfikacją przełożonych.

Dyrektor