ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnionym z Departamentem Prawnym i Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, a przekazanym organizatorom kształcenia w dniu 28 kwietnia br. uprzejmie informujemy, iż:

 • Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017r. będzie kontynuowane do chwili jego zakończenia na dotychczasowych zasadach tj. poza systemem SMK. 
 • Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

 

 

 

 

Centrum Edukacji "Ekspert" - zachęca pielęgniarki, położne do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w celu dokonywania czynności w tym Systemie, w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Poniżej podpowiadamy i przedstawiamy Państwu  kolejność niezbędnych działań:

1. Przed założeniem konta w Systemie SMK, w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie ePUAP tzn. wypełnić krótki formularz rejestracyjny na stronie ePUAP http://epuap.gov.pl w celu uzyskania darmowego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, potwierdzić profil zaufany udając się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Lista punktów potwierdzających znajduje się na https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList .

Uwagi:

 • Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP. Założenie konta nie jest jednoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego.
 • Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił pole PESEL podczas rejestracji konta, system automatycznie złoży za niego wniosek o Profil Zaufany. Jeśli użytkownik nie wypełnił tego pola podczas rejestracji, to po zalogowaniu na swoje konto, może złożyć wniosek o Profil Zaufany.

   2. Założenie konta w Systemie SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl

    • Rejestracja użytkownika w Systemie jest możliwa poprzez złożenie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie logowania. W tym celu należy kliknąć przycisk Załóż konto. Po wybraniu akcji wyświetli się formularz rejestracyjny dla nowego użytkownika.
    • W procesie logowania do systemu i rejestracji nowego użytkownika oraz wylogowania się z aplikacji należy postępować zgodnie z podpowiedziami na stronie.
    • Niebawem ma pojawić się ogólnie dostępny instruktaż postępowania dla  nowego użytkowania  systemu SMK. Z chwilą ukazania się poradnika zostanie on zamieszczony na stronie Centrum Edukacji "Ekspert"

    W razie jakichkolwike pytań  prosimy o kontakt:

    • w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1,15-430 Białystok
    • telefonicznie pod numerem 85 66 26 300, 504 067 823
    • pocztą elektroniczną na adres: ekspert_edu@wp.pl