Bezpłatne szkoły! Bezpłatne szkolenia UE!

 

 • Bezpłatne szkoły Ekspert. Liceum Ogólnokształcące oraz Policealne Studium Zawodowe.

  Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok! Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyjmujemy na semestr III. Czekamy na Ciebie!

  kliknij po więcej

 • Oferta pacy w Berlinie -  stanowisko pielęgniarka, pielęgniarz, opiekun osoby starszej

         Więcej informacji w Centrum Edukacji "Ekspert"

 • Bezpłatne kursy dla Pielęgniarek 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych – cz.II
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Wykonanie badania spirometrycznego

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne

Udział w szkoleniach  jest bezpłatny

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek  / pielęgniarzy którzy posiadają: 

- konto w systemie SMK

- pół roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w przypadku kursów kwalifikacyjnych

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

 

Uwaga : liczba miejsc ograniczona 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

 • w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1
 • telefonicznie pod numerem (085) 662 63 00, 504 067 823     
 • pocztą elektroniczną na adres: ekspert_edu@wp.pl