Bezpłatne szkoły

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
przyjmujemy na semestr III.
Czekamy na Ciebie!

Bezpłatne Podlaskie Szkoły Ekspert 

LO EKSTERNISTYCZNIE - Wykształcenie średnie w 1 rok

ZAPRASZAMY NA KURES EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO

 • kurs trwa 1 rok / 2 semestr, zajęcia weekendowe, co 2 tygodnie
 • po kursie uczestnicy przystępują do egzaminu pisemnego w Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej
 • egzaminy organizowane są 2 razy w roku /luty i październik/
 • po zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • naukę rozpoczynamy w lutym 2015 r.

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ekspert

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej
 • nauka trwa 6 semestrów /3 lata/
 • zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym
 • w ostatnim roku nauki organizowany jest kurs przygotowawczy do matury

Licea i Studium Zawodowe - to nowoczesna alternatywa edukacyjna, życzliwi nauczyciele, szczególna atmosfera i stała rekrutacja

 • Bezpłatne szkoły - bez ukrytych opłat!
 • Bez egzaminów wstępnych!
 • Posiadamy uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ

Bezplatne szkoly "Ekspert" to juz tradycja. Funkcjonujemy od 2005 roku. Wyksztalcilismy  absolwentów dobrze przygotowanych do studiów i pracy zawodowej.

Atutem naszej szkoly jest profesjonalna kadra dydaktyczna. Nasi pedagodzy to w wiekszosci nauczyciele - egzaminatorzy Nowej Matury, ludzie zyczliwi i znajacy specyfike pracy w szkolach zaocznych.

Zapraszamy wszystkich chetnych do podnoszenia u nas poziomu swojej wiedzy i umiejetnosci. Prowadzimy nauke w 2-letnim i 3-letnim liceum ogólnoksztalcacym oraz w 2-letnim studium zawodowym o kierunkach: technik bhp, technik handlowiec, technik administracji.Wybór kierunków ksztalcenia uzalezniony jest od potrzeb lokalnego rynku pracy.

Szkola miesci sie w budynku Zespołu Szkół Nr 16 w Bialymstoku przy ul. Zwycięstwa 28

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ!

ZAPEWNIAMY:

 • Profesjonalny system kształcenia
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Nowoczesną pracownię komputerową
 • Zaświadczenia do ZUS, KRUS
 • Legitymacje szkolne uprawniające do zniżek
 • Parking
 • Łatwy dojazd
 • Realkizujemy program "Karta dużej rodziny"

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - o przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!

Osoby ubiegające się o przyjęcie do liceum powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia szkoły:
  - zasadniczej szkoły zawodowej
  - gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 2. kserokopię dowodu tożsamości 
 3. 2 zdjęcia

"EKSPERT" to rzetelność i profesjonalizm.
Zapraszamy.
Sprawdź nas !!!