Technik informatyk

Opis kierunku

Technik informatyk to kierunek, po ukończeniu którego możliwe jest podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Słuchacze zdobywają wiedzę niezbędną do przygotowania stanowiska komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Nabywa umiejętności projektowania lokalnych sieci komputerowych, tworzenia stron internetowych i baz danych oraz administruje nimi.

Wiedza i Absolwenta:

 • Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi;
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Naprawa komputerów osobistych;
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;
 • Konfiguracja lokalnych urządzeń sieciowych;
 • Tworzenie aplikacji internetowych oraz stron internetowych;
 • Tworzenie baz danych i administrowanie nimi.

Potencjalne miejsca pracy:

 • Zakłady pracy wykorzystujące technologie informatyczne ;
 • Firmy administrujące sieci komputerowe;
 • Firmy tworzące oprogramowanie komputerowe;
 • Punkty serwisowe;
 • Sklepy komputerowe;
 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Zasady rekrutacji:

 • Ukończenie szkoły średniej
 • Brak egzaminów wstępnych

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • : Realizuje program MEN

 • Zawód
 • : Technik informatyk

 • Cena
 • : Bezpłatne

 • Czas trwania
 • : 2 lata (4 semestry)

 • System nauki
 • : Zaoczny