Technik Rachunkowości

Opis kierunku

Technik rachunkowości to kierunek, podczas którego nabywa się umiejętności prowadzenia rejestru transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdzania dokładności dokumentów i rejestrów, wykonywania różnego rodzaju rozliczeń, bilansów i raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonywania rozliczeń z fiskusem, ewidencjonowania dokumentów finansowych, rachunków, faktur, dbania o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Wiedza i umiejętności Absolwenta:

 • Prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej;
 • Kontrolowanie i kwalifikacja dowodów do księgowania;
 • Przeprowadzanie analizy finansowej ;
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • W działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji typowo finansowych, czyli banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe;
 • W innych firmach, np. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac;
 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji:

 • Ukończenie szkoły średniej
 • Brak egzaminów wstępnych

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • : Realizuje program MEN

 • Zawód
 • : Technik rachunkowości

 • Cena
 • : Bezpłatne

 • Czas trwania
 • : 2 lata (4 semestry)

 • System nauki
 • : Zaoczny