Terapeuta zajęciowy

Opis kierunku

Terapeuta zajęciowy to kierunek, umożliwiający nabycie umiejętności niezbędnych podczas pracy z osobami chorymi. Słuchacze kształcą się z terapii indywidualnej i grupowej osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Zdobywana jest wiedza z zakresu dostosowywania technik i metod do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich; wspierania i wspomagania rozwoju podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawniania sfery psychicznej i społecznej osoby. Program kształcenia obejmuje podstawy psychologii i pedagogiki, język migowy, podstawy terapii zajęciowej, planowanie i organizacja terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej, praktyka zawodowa 160 godzin.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb pacjenta;
 • Dostosowywanie technik i metod do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich;
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem;
 • Planowanie terapii indywidualnej i grupowej uwzględniającej potrzeby pacjenta;
 • Organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta.

Potencjalne miejsca pracy:

 • Oddziały szpitalne (min. neurologiczny, dziecięcy, psychiatryczny)
 • Domy opieki;
 • Hospicja;
 • Świetlice terapeutyczne;
 • Dzienne domy pomocy;
 • Ośrodki pomocy społecznej;
 • Szkoły;
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
 • Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi.

Zasady rekrutacji:

 • Ukończenie szkoły średniej
 • Brak egzaminów wstępnych

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • : Realizuje program MEN

 • Zawód
 • : Terapeuta zajęciowy

 • Cena
 • : Bezpłatne

 • Czas trwania
 • : 2 lata (4 semestry)

 • System nauki
 • : Zaoczny