Kierunki

Liceum Ogólnokształcące

Technik administracji

Technik informatyk

Technik rachunkowości

opiekun medyczny

terapeuta zajęciowy