Liceum Ogólnokształcące

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
przyjmujemy na semestr III.
Czekamy na Ciebie!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH „EKSPERT”

rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2005r.

Na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiednio pod poz. 160 i 161.

Z dniem rozpoczęcia działalności licea uzyskały uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że wydawane przez nie świadectwa są równoznaczne ze świadectwami odpowiednich szkół publicznych.

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ekspert

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej
 • nauka trwa 6 semestrów /3 lata/
 • zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym
 • w ostatnim roku nauki organizowany jest kurs przygotowawczy do matury

Szkoła zapewnia: 

 • profesjonalny system kształcenia,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • kształcenie w  atmosferze życzliwości i akceptacji,
 • nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • sprzęt audiowizualny,
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS itp,
 • legitymacje szkolne uprawniające do zniżki na przejazdy,
 • bar kawowy,
 • łatwy dojazd na zajęcia oraz możliwość korzystania z parkingu.

Wymagane dokumenty :

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • 2 zdjęcia
 • kwestionariusz osobowy                                                                                     
 • kserokopia dowodu tożsamości