Studium Zawodowe

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Czekamy na Ciebie!

Studium Zawodowe "EKSPERT"

rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 r.

Z nami zdobędziesz kwalifikacje w poszukiwanych w Polsce i Unii Europejskiej zawodach:

 1. technik administracji                                                
 2. technik informatyk                                                                                                                                                
 3. technik bezpieczeństwa i higieny pracy      
 4. opiekun medyczny
 5. asystent osoby niepełnosprawnej
 6. opiekun osoby starszej
 7. opiekun DPS 
 8. opiekunka środowiskowa
 9. opiekunka dziecięca                                                                                                  

Wymagane dokumenty :

 • Świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • 2 zdjęcia
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kwestionariusz osobowy