Szkolenia BHP

  • Szkolenie BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
  • Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego.

Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skrypt, prezentacji multimedialnych.

Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Start kursu: 
Maj 2017

Pozostałe kursy w tej kategorii