Excel zaawansowany

Kurs obejmuje nastepujace zagadnienia:

 • sposoby adresowania (względne i bezwzględne)
 • funkcje tekstowe, daty, czasu itd
 • kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami
 • baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • sortowanie danych
 • filtrowanie bazy danych (autofiltr)
 • export danych
 • import danych
 • zaawansowane opcje wydruku
 • funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEZELI, SUMA.JEŻELI)
 • funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
 • funkcje finansowe (PMT, FV)
 • wykresy (tworzenie, modyfikacja)
 • sumy pośrednie
 • tabele przestawne
 • formularze
 • ochrona danych w arkuszu
 • automatyzacja zadań - makra
Start kursu: 
Kwiecień 2017