Word podstawy

Kursy Microsoft Office Word obejmuje nastepujace zagadnienia:

 • podstawowe pojecia (spacja, akapit, strona itp.)
 • omowienie okna programu (paski, ikony itp.)
 • operacja otwierania, zapisywania i zamykania dokumentu
 • formatowanie dokumentu
 • edycja tekstu
 • zmiana czcionki, wielkosci znaków
 • wyrównanie tekstu, wcięcia akapitowe
 • wypunktowanie
 • numeracja
 • wyszukiwanie wyrazu, znaku, ciagu znakow
 • zamiana wyrazó, znaków i ciagów znaków
 • zmiana kolorów tekstu a także tła
 • tworzenie i modyfikowanie tabel (definiowanie szerokosci i wysokości komórek)
 • dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy
 • scalanie lub dzielenie komórek
 • sortowanie danych w tabeli
 • wykorzystywanie słownika ortograficznego
 • ustawianie nagłówka i stopki
 • ustawienia drukarki
 • drukowanie dokumentu
Start kursu: 
Wrzesień 2017