Agent celny

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na agenta celnego.

Kurs skierowany jest zarówno dla osób przygotowujących się do egzaminu jak i dla pracowników składów celnych, firm przewozowych oraz importujących i eksportujących towary, a także innych osób zainteresowanych tematyką kursu.

Rozporządzenie MF z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1223, z późn. zm

Zakres tematyczny kursu:

 • wstęp do prawa,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Ordynacja Podatkowa,
 • kodeks celny,
 • prawo celne,
 • obrót towarami z zagranicą,
 • obrót specjalny,
 • taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia,
 • przepisy wykonawcze, regulacje międzynarodowe, ograniczenia przywozu,
 • dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna,
 • dokumenty celne i tranzytowe,
 • symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne.

 Termin kursu: prowadzony jest nabór ciągły, zajęcia rozpoczynają się po zgłoszeniu się min. 16 os.

Wymiar godzin: 90 godzin

Start kursu: 
Maj 2015