KPA

Teoretyczne i praktyczne aspekty Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Szkolenie jest przeznaczone dla urzędników, w przypadku których stosowanie KPA wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym procedur.

Program:

  • Przepisy ogólne kpa (zasady ogólne, właściwość organów, wyłączenie pracownika bądź organu z postępowania administracyjnego, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy).
  • Postępowanie (wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, rozprawa administracyjna, zawieszenie postępowania, decyzje, postanowienia, odwołania i zażalenia).
  • Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji administracyjnej ostatecznej (w szczególności kwestie wznowienia postępowania administracyjnego oraz stwierdzenia nieważności decyzji)
  • Nowelizacje kpa, w szczególności w zakresie doręczania pism oraz informatyzacji postępowania administracyjnego
Start kursu: 
Maj 2015