Prawne i ekonomiczne aspekty sprzedaży

Prawne i ekonomiczne aspekty sprzedaży.

Cele szkolenia:
Uzyskanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych związanych ze sprzedażą Zdobycie praktycznych informacji jak zawierać umowy cywilno-prawne Nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku reklamacji wyrobów.

Program szkolenia:

1. Ekonomiczne aspekty sprzedaży.

 • Analiza ilości, jakości i struktury asortymentowej sprzedaży
 • Wskaźnik nowości produkcyjnych
 • Wskaźnik reklamacji
 • Analiza odbiorców
 • Ocena warunków sprzedaży wyrobów i usług
 • Próg rentowności i jego przydatność w praktyce

2. Prawo cywilne- podstawy w działalności gospodarczej.

 • Podmioty stosunków cywilnoprawnych
 • Treść stosunków cywilnoprawnych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Przedsiębiorstwo w systemie prawnym
 • Cesja (przelew wierzytelności)
 • Przejęcie długu

3. Sprzedaż- odpowiedzialność sprzedawcy i uprawnienia nabywcy.

 • Kategorie podmiotów: stron umowy sprzedaży
 • Zakres ustawy o sprzedaży
 • Obowiązki sprzedawcy
 • Wadliwość przedmiotu umowy
 • Terminy i tryb dochodzenia roszczeń
 • Zapewnienia zawarte w reklamie
 • Zgodność towaru z umową
 • Gwarancja jakości
 • Rękojmia i gwarancja na gruncie kodeksu cywilnego
Start kursu: 
Maj 2015