Prawne i marketingowe aspekty sprzedaży

Program szkolenia:

1. Marketingowe aspekty sprzedaży.

 • Zarządzanie marketingowe firmą
 • Instrumenty promocji
 • Marketing handlowy
 • Merchandising

2. Prawo cywilne- podstawy w działalności gospodarczej.

 • Podmioty stosunków cywilnoprawnych
 • Treść stosunków cywilnoprawnych
 • Umowy cywilnoprawne
 • Przedsiębiorstwo w systemie prawnym
 • Cesja (przelew wierzytelności)
 • Przejęcie długu

3. Sprzedaż- odpowiedzialność sprzedawcy i uprawnienia nabywcy.

 • Kategorie podmiotów: stron umowy sprzedaży
 • Zakres ustawy o sprzedaży
 • Obowiązki sprzedawcy
 • Wadliwość przedmiotu umowy
 • Terminy i tryb dochodzenia roszczeń
 • Zapewnienia zawarte w reklamie
 • Zgodność towaru z umową
 • Gwarancja jakości
 • Rękojmia i gwarancja na gruncie kodeksu cywilnego
Start kursu: 
Maj 2015