Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w praktyce.

Szkolenie ma na celu przedstawienie i omówienie nowych procedur zamówień publicznych, których znajomość jest niezbędna przede wszystkim dla każdej jednostki sektora finansów publicznych - zamawiających oraz wykonawców - przedsiębiorców.

Program szkolenia Przedmiot zamówień publicznych:

  1. Zamawiający i Wykonawca - zakres podmiotowy ustawy.
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych.
  3. Przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia.
  4. Tryby zamówień publicznych (przetarg nieograniczony i ograniczony - podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, negocjacje z ogłoszeniem oraz negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, aukcja elektroniczna, szczególne postępowania).
  5. Umowy w sprawach zamówień publicznych.
  6. Kontrola zamówień publicznych.
  7. Środki ochrony prawnej.
Start kursu: 
Maj 2015