Agent celny

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

Kursie na Agenta Celnego

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej.  

Naszą ofertę w szczególności kierujemy do:

 • pracowników agencji celnych,
 • składów celnych,
 • olnych obszarów celnych,
 • firm zajmujących się eksportem i importem,
 • firm przewozowych,
 • firm spedycyjnych,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami celnymi.

Ukończenie kursu daje możliwość znalezienia pracy w w/w firmach. Jednak największe szanse i możliwości wysokich zarobków mają osoby, które zdadzą egzamin państwowy w Warszawie.

Program szkolenia obejmuje:

Wspólnotowe przepisy celne

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • elementy służące do naliczania należności celnych
 • wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty
 • przeznaczenia celne
 • operacje uprzywilejowane
 • dług celny
 • system zwolnień
 • własność intelektualna

Krajowe przepisy celne

 • właściwość organów celnych
 • postępowanie celne
 • zgłoszenia celne
 • zwolnienia celne
 • INTRASTAT
 • wzory obowiązujących druków

Przepisy o podatku akcyzowym

 • obowiązek akcyzowy
 • towary akcyzowe
 • zwolnienia akcyzowe
 • składy podatkowe
 • organizacja obrotu towarami akcyzowymi
 • procedura zawieszenia akcyzy
 • zabezpieczenia akcyzowe
 • wzory obowiązujących druków 

Taryfa celna importowa

 • nomenklatura celna
 • ogólne zasady interpretacji nomenklatury scalonej
 • założenia polityki celnej i wysokość stawek celnych
 • omówienie zasad klasyfikacji taryfowej towarów
 • generalny system preferencji celnych
 • umowy dwu- i wielostronne o znoszeniu ceł.

Dokumenty obowiązujące przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej:

 • Jednolity Dokument Administracyjny SAD
  - zakres stosowania
  - sposób wypełniania
 • pozostałe dokumenty 

Podsumowanie i ćwiczenia praktyczne

 • wypełnianie dokumentów
 • praktyczna klasyfikacja towarów taryfy celnej importowej
 • akcyza
 • NTRASTAT
 • VAT 

Szczegółowe informacje oraz Zgłoszenia  przyjmowane są:

 • w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1 w Białymstoku
 • telefonicznie  (85) 662 63 00,  kom. 504 067 823
 • pocztą elektroniczną na adres: ekspert_edu@wp.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Start kursu: 
Wrzesień 2017