Audytor

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  

Kursie na audytora wewnętrznego w administracji publicznej

Celem szkolenia jest omówienie metod przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych działających zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Finansów, przy uwzględnieniu standardów międzynarodowych.

Naszą ofertę w szczególności kierujemy do:

 • pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw,
 • kwestorów uczelni państwowych,
 • pracowników administracji rządowej.
 • pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowników należących do sektora finansów publicznych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do Komunikatu nr 13/KF/2005 Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. (poz. 105), opisujące szczegółowy zakres tematyczny poruszany na egzaminie na audytora wewnętrznego.

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej.
 • Ustrój administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych.
 • Zamówienia publiczne.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 • Mikroekonomia – podstawowe zagadnienia.
 • Finanse publiczne.
 • Jednostki sektora finansów publicznych.
 • Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 • Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jednostek sektora finansów publicznych.
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Standardy audytu wewnętrznego.
 • Procedury i techniki audytu wewnętrznego.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są:

 • w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1 w Białymstoku
 • telefonicznie  (85) 662 63 00,  kom. 504 067 823
 • pocztą elektroniczną na adres: ekspert_edu@wp.pl   

Wykładowcami na kursie są pracownicy akademiccy oraz specjaliści z centralnych jednostek budżetowych.

Start kursu: 
Listopad 2017