Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Wrzesień 2019
Terapia bólu ostrego u dorosłych Wrzesień 2019
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Październik 2019
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Październik 2019
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Październik 2019
Leczenie ran Wrzesień 2019
Wywiad i badanie fizykalne Wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Październik 2019
Leczenie ran Wrzesień 2019
Dializoterapia Październik 2019
Endoskopia Listopad 2019
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Sierpień 2019
Kompresjoterapia Listopad 2019
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Listopad 2019
Szczepienia ochronne Wrzesień 2019
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Wrzesień 2019
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Wrzesień 2019
Szczepienia ochronne Wrzesień 2019
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Wrzesień 2019
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych Październik 2019
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi Listopad 2019
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Listopad 2019
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Wrzesień 2019
Wykonanie badania spirometrycznego Listopad 2019
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej Listopad 2019
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie luty 2019
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Czerwiec 2019
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Październik 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych Wrzesień 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Listopad 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Październik 2019
Podstawy języka migowego Październik 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Wrzesień 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Sierpień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Wrzesień 2019
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Listopad 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne Październik 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Październik 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Październik 2019
Pielęgniarstwo rodzinne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo operacyjne Październik 2019
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Listopad 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne Październik 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Październik 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Sierpień 2019
Pielęgniarstwo kardiologiczne Listopad 2019
Pielęgniarstwo neurologiczne Grudzień 2019
Ochrona zdrowia pracujących Grudzień 2019
Pielęgniarstwo diabetologiczne Październik 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo geriatryczne Grudzień 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo internistyczne Listopad 2019
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Grudzień 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne Grudzień 2019
Pielęgniarstwo operacyjne Październik 2019
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Listopad 2019
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Październik 2019
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2019
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo transplantacyjne Listopad 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne Listopad 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Październik 2019
Pielęgniarstwo ratunkowe Listopad 2019
Pielęgniarstwo operacyjne Październik 2019
Kursy dokształcające
Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego Wrzesień 2019
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Wrzesień 2019
Język migowy Wrzesień 2019
Chirurgia jednego dnia Wrzesień 2019
Aspekty leczenia ran Wrzesień 2019
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Wrzesień 2019