Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Grudzień 2017
Terapia bólu ostrego u dorosłych luty 2018
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Grudzień 2017
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Styczeń 2018
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Styczeń 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Październik 2017
Leczenie ran Grudzień 2017
Wywiad i badanie fizykalne Marzec 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Październik 2017
Leczenie ran Grudzień 2017
Dializoterapia Marzec 2018
Endoskopia Grudzień 2017
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Marzec 2018
Kompresjoterapia Listopad 2017
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Grudzień 2017
Szczepienia ochronne luty 2018
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Październik 2017
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Październik 2017
Szczepienia ochronne Listopad 2017
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Kwiecień 2018
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG Grudzień 2017
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi Marzec 2018
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Grudzień 2017
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Grudzień 2017
Wykonanie badania spirometrycznego Styczeń 2018
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej luty 2018
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Listopad 2017
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Listopad 2017
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Marzec 2018
Wykonywanie i ocena testów skórnych Marzec 2018
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Grudzień 2017
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe luty 2018
Podstawy języka migowego Styczeń 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Styczeń 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Styczeń 2018
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Styczeń 2018
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Grudzień 2017
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo chirurgiczne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo operacyjne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne luty 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne luty 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych Marzec 2018
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Grudzień 2017
Pielęgniarstwo kardiologiczne luty 2018
Pielęgniarstwo neurologiczne Marzec 2018
Ochrona zdrowia pracujących luty 2018
Pielęgniarstwo diabetologiczne Marzec 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Styczeń 2018
Pielęgniarstwo geriatryczne Styczeń 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne luty 2018
Pielęgniarstwo internistyczne Marzec 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne luty 2018
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo neonatologiczne Kwiecień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej luty 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Grudzień 2017
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo transplantacyjne Marzec 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne Styczeń 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Listopad 2017
Pielęgniarstwo ratunkowe luty 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Grudzień 2017
Kursy dokształcające
Obsługa portu dostępu donaczyniowego Listopad 2017
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Listopad 2017
Język migowy Listopad 2017
Chirurgia jednego dnia Listopad 2017
Aspekty leczenia ran Listopad 2017
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Listopad 2017