Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Październik 2017
Terapia bólu ostrego u dorosłych Sierpień 2017
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Październik 2017
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Czerwiec 2017
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Sierpień 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Październik 2017
Leczenie ran Wrzesień 2017
Wywiad i badanie fizykalne Lipiec 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Październik 2017
Leczenie ran Październik 2017
Dializoterapia Listopad 2017
Endoskopia Październik 2017
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Październik 2017
Kompresjoterapia Listopad 2017
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Grudzień 2017
Szczepienia ochronne Wrzesień 2017
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Październik 2017
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Październik 2017
Szczepienia ochronne Lipiec 2017
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Czerwiec 2017
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG Wrzesień 2017
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi Październik 2017
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Grudzień 2017
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Wrzesień 2017
Wykonanie badania spirometrycznego Październik 2017
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej Październik 2017
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Listopad 2017
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Listopad 2017
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Październik 2017
Wykonywanie i ocena testów skórnych Październik 2017
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Październik 2017
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Sierpień 2017
Podstawy języka migowego Październik 2017
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Czerwiec 2017
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Sierpień 2017
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Sierpień 2017
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Październik 2017
Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo chirurgiczne Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne Czerwiec 2017
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne Czerwiec 2017
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Październik 2017
Pielęgniarstwo rodzinne Październik 2017
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo kardiologiczne Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo neurologiczne Październik 2017
Ochrona zdrowia pracujących Listopad 2017
Pielęgniarstwo diabetologiczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Październik 2017
Pielęgniarstwo geriatryczne Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo chirurgiczne Październik 2017
Pielęgniarstwo internistyczne Czerwiec 2017
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Czerwiec 2017
Pielęgniarstwo onkologiczne Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo neonatologiczne Październik 2017
Pielęgniarstwo operacyjne Październik 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Październik 2017
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Październik 2017
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo transplantacyjne Listopad 2017
Pielęgniarstwo psychiatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo ratunkowe Wrzesień 2017
Pielęgniarstwo operacyjne Październik 2017
Kursy dokształcające
Obsługa portu dostępu donaczyniowego Listopad 2017
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Listopad 2017
Język migowy Listopad 2017
Chirurgia jednego dnia Listopad 2017
Aspekty leczenia ran Listopad 2017
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Listopad 2017