Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Listopad 2018
Terapia bólu ostrego u dorosłych Wrzesień 2018
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Wrzesień 2018
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Wrzesień 2018
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Wrzesień 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Wrzesień 2018
Leczenie ran Listopad 2018
Wywiad i badanie fizykalne Wrzesień 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Październik 2018
Leczenie ran Wrzesień 2018
Dializoterapia Październik 2018
Endoskopia Wrzesień 2018
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Listopad 2018
Kompresjoterapia Październik 2018
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Listopad 2018
Szczepienia ochronne Listopad 2018
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Październik 2018
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Listopad 2018
Szczepienia ochronne Wrzesień 2018
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Wrzesień 2018
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych Listopad 2018
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi Październik 2018
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Październik 2018
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Październik 2018
Wykonanie badania spirometrycznego Grudzień 2018
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej Październik 2018
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Listopad 2018
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Sierpień 2018
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Wrzesień 2018
Wykonywanie i ocena testów skórnych Wrzesień 2018
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Sierpień 2018
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Wrzesień 2018
Podstawy języka migowego Wrzesień 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Wrzesień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Wrzesień 2018
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Październik 2018
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Październik 2018
Pielęgniarstwo rodzinne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Październik 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne Październik 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Listopad 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych Październik 2018
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo kardiologiczne Październik 2018
Pielęgniarstwo neurologiczne Sierpień 2018
Ochrona zdrowia pracujących Październik 2018
Pielęgniarstwo diabetologiczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo geriatryczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo internistyczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo neonatologiczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Listopad 2018
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo transplantacyjne Listopad 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Listopad 2018
Pielęgniarstwo ratunkowe Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Sierpień 2018
Kursy dokształcające
Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego Listopad 2018
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Listopad 2018
Język migowy Listopad 2018
Chirurgia jednego dnia Listopad 2018
Aspekty leczenia ran Listopad 2018
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Listopad 2018