Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Wrzesień 2019
Terapia bólu ostrego u dorosłych Wrzesień 2019
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Październik 2019
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Październik 2019
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Wrzesień 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Czerwiec 2019
Leczenie ran Maj 2019
Wywiad i badanie fizykalne Maj 2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Maj 2019
Leczenie ran Wrzesień 2019
Dializoterapia Październik 2019
Endoskopia Marzec 2019
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Czerwiec 2019
Kompresjoterapia Marzec 2019
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Marzec 2019
Szczepienia ochronne Sierpień 2019
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Wrzesień 2019
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Wrzesień 2019
Szczepienia ochronne Styczeń 2019
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą luty 2019
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych Czerwiec 2019
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi luty 2019
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Marzec 2019
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie luty 2019
Wykonanie badania spirometrycznego luty 2019
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej Listopad 2019
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie luty 2019
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Czerwiec 2019
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI luty 2019
Wykonywanie i ocena testów skórnych Wrzesień 2019
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Marzec 2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Maj 2019
Podstawy języka migowego Styczeń 2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Wrzesień 2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Sierpień 2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Wrzesień 2019
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne Wrzesień 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne Maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne luty 2019
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne Maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Listopad 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne Październik 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo kardiologiczne Październik 2018
Pielęgniarstwo neurologiczne Sierpień 2018
Ochrona zdrowia pracujących Październik 2018
Pielęgniarstwo diabetologiczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo geriatryczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne Maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Czerwiec 2019
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo neonatologiczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Listopad 2018
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2018
Pielęgniarstwo transplantacyjne Listopad 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne Grudzień 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Listopad 2018
Pielęgniarstwo ratunkowe Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Maj 2019
Kursy dokształcające
Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego Wrzesień 2019
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Wrzesień 2019
Język migowy Wrzesień 2019
Chirurgia jednego dnia Wrzesień 2019
Aspekty leczenia ran Wrzesień 2019
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Wrzesień 2019