Najbliższe kursy

Kursy specjalistyczne
Edukator w cukrzycy Sierpień 2018
Terapia bólu ostrego u dorosłych Sierpień 2018
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Wrzesień 2018
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Wrzesień 2018
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Wrzesień 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I Wrzesień 2018
Leczenie ran Czerwiec 2018
Wywiad i badanie fizykalne Czerwiec 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II Czerwiec 2018
Leczenie ran Wrzesień 2018
Dializoterapia Październik 2018
Endoskopia Wrzesień 2018
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa Czerwiec 2018
Kompresjoterapia Październik 2018
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP) Listopad 2018
Szczepienia ochronne Sierpień 2018
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Październik 2018
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Listopad 2018
Szczepienia ochronne Wrzesień 2018
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Wrzesień 2018
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG Czerwiec 2018
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi Październik 2018
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania Październik 2018
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Październik 2018
Wykonanie badania spirometrycznego Wrzesień 2018
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej Sierpień 2018
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Listopad 2018
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Czerwiec 2018
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Wrzesień 2018
Wykonywanie i ocena testów skórnych Sierpień 2018
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów Czerwiec 2018
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Sierpień 2018
Podstawy języka migowego Wrzesień 2018
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Wrzesień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Lipiec 2018
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Sierpień 2018
Specjalizacje
Pielęgniarstwo ratunkowe
Pielęgniarstwo rodzinne
Ochrona zdrowia pracujących
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo neonatologiczne
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Październik 2018
Pielęgniarstwo rodzinne Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo internistyczne Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo pediatryczne Październik 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo rodzinne Marzec 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych Marzec 2018
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Sierpień 2018
Pielęgniarstwo kardiologiczne luty 2018
Pielęgniarstwo neurologiczne Sierpień 2018
Ochrona zdrowia pracujących luty 2018
Pielęgniarstwo diabetologiczne Marzec 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Styczeń 2018
Pielęgniarstwo geriatryczne Styczeń 2018
Pielęgniarstwo chirurgiczne luty 2018
Pielęgniarstwo internistyczne Marzec 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne luty 2018
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Czerwiec 2018
Pielęgniarstwo onkologiczne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo neonatologiczne Kwiecień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Grudzień 2017
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej luty 2018
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Grudzień 2017
Pielęgniarstwo pedriatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo pediatryczne Listopad 2017
Pielęgniarstwo transplantacyjne Marzec 2018
Pielęgniarstwo psychiatryczne Styczeń 2018
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Listopad 2018
Pielęgniarstwo ratunkowe Wrzesień 2018
Pielęgniarstwo operacyjne Sierpień 2018
Kursy dokształcające
Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego Listopad 2018
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS Listopad 2018
Język migowy Listopad 2018
Chirurgia jednego dnia Listopad 2018
Aspekty leczenia ran Listopad 2018
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek Listopad 2018