Aspekty leczenia ran

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest:

  • pogłębienie i aktualizacja wiedzy pielęgniarki/położnej w zakresie metod leczenia ran;
  • przygotowanie pielęgniarki/położnej do stosowania skutecznych metod i sposobów zapobiegania zakażeniom ran.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 40 godzin dydaktycznych

  • Podstawy leczenia ran  - 6 godz.
  • Zakażenia ran - 6 godz.
  • Odleżyny - 12 godz.
  • Owrzodzenia żylna - 8 godz.
  • Oparzenia - 8 godz.

Kurs kończy się

  • otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego
Start kursu: 
Listopad 2018