Chirurgia jednego dnia

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cele kursu:

  • poznanie organizacji oraz funkcjonowania ośrodków chirurgii jednego dnia,
  • teoretyczne przygotowanie pielęgniarki do objęcia profesjonalną, kompleksową opieką pacjentów w ośrodkach chirurgii jednego dnia,
  • kształtowanie samodzielnej, aktywnej postawy pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny,
  • zapoznanie pielęgniarki z rodzajami ran i nowoczesnymi metodami ich leczenia,
  • zapoznanie pielęgniarki z problemem bólu występującym u pacjentów po zabiegach w ramach chirurgii jednego dnia.

Łączna liczba godzin:

  • 30 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 20 godzin, zajęcia praktyczne - stażowe 10 godzin.

Zajęcia teoretyczne:

  • Specyfika ośrodka chirurgii jednego dnia 12 godzin Rany i zakażenia w chirurgii 3 godziny Zwalczanie bólu 5 godzin

Zajęcia praktyczne – stażowe obejmują:

  • Ambulatorium chirurgii / Chirurgia jednego dnia 10 godzin

Kurs kończy się zaliczeniem części teoretycznej – test, części praktycznej – świadczenia zdrowotne i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

Start kursu: 
Listopad 2018