Język migowy

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem Kursu jest:

  • poznanie znaków należących do słownictwa migowego – określających pojęcia – znaków ideograficznych oraz znaków określających litery i liczby – znaków daktylograficznych.
  • wykorzystanie znaków języka migowego w sytuacji potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą niesłyszącą.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 60 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia).

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia obejmują:

  • Podstawy teoretyczne języka migowego 3 godziny teoria Daktylografia 3 godziny teoria + 9 godzin ćwiczenia Ideografia 45 godzin ćwiczenia

Kurs kończy się

  • egzaminem praktycznym (konwersatorium migowym) i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.
Start kursu: 
Listopad 2018