Obsługa i pielęgnacja portu donaczyniowego

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest:

  • jest utrwalenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad pacjentem  z wszczepionym portem donaczyniowym.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godzin dydaktycznych

  • Przygotowanie chorego do zabiegu imlantacji portu.
  • Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym.
  • Ogólne zasady użytkowania portów dożylnych oraz sytuacje szczególne.
  • Powikłania związane z użytkowaniem portu.

Kurs kończy się

  • otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego
Start kursu: 
Listopad 2018