Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 173 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 68 godzin,

zajęcia praktyczne – 105 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Kliniczne podstawy wykonania przetok jelitowych

20

-

-

20

II

Aspekty opieki nad pacjentem ze stomią jelitową

24

Oddział chirurgii ogólnej albo Oddział chirurgii koloproktologicznej, albo Oddział chirurgii onkologicznej, albo Oddział chirurgii gastroenterologicznej

35

59

III

Jakość życia pacjenta

ze stomią jelitową

24

Poradnia koloproktologiczna

35

94

Poradnia onkologiczna

35

 

Łączna liczba godzin

68

 

105

173

 

Start kursu: 
Listopad 2018