Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest:

  • rozpoznanie przez pielęgniarkę, położną stanu zagrożenia życia i podjęcie działań resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia:

  • wynosi 25 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne 10 godzin,
  • ćwiczenia w warunkach symulowanych 15 godzin.

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w warunkach symulowanych obejmują:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 10 godzin teoria + 15 godzin ćwiczenia

Kurs kończy się

  • egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego
Start kursu: 
Kwiecień 2019