Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 245 godzin.

                                                    –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych

30

Blok operacyjny dorosłych

35

100

Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny

35

II

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci

30

Blok operacyjny dzieci

35

65

III

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

65

IV

Intensywna terapia

i pielęgniarstwo

w intensywnej terapii

dzieci

 

 

30

Oddział intensywnej terapii dzieci

35

65

V

Terapia bólu ostrego

u dorosłych i dzieci

30

Oddział poznieczuleniowy/ pooperacyjny albo Sala poznieczuleniowa/ pooperacyjna

35

65

VI

Zakażenia szpitalne w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii

20

Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży

-

20

VII

  Medycyna ratunkowa

30

Szpitalny oddział ratunkowy albo Zespół ratownictwa medycznego

35

65

 

Łączna liczba godzin

200

 

245

445

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Start kursu: 
Maj 2019