Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 302 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 190 godzin;

zajęcia praktyczne – 112 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Mikrobiologia

25

Pracownia

mikrobiologii

14

39

II

Immunologia i szczepienia ochronne

15

-

-

15

III

Choroby zakaźne

25

Oddział zakaźny

14

39

IV

Wybrane obszary ryzyka zakażeń

Związane z udzielaniem

Świadczeń zdrowotnych

50

Oddział intensywnej

terapii

 

Oddział dializ

 

Oddział Zachowawczy

 

Oddział zabiegowy

 

Blok operacyjny

14

 

 

14

 

14

 

14

 

14

120

V

Higiena szpitalna

15

-

-

15

VI

Organizacja pracy

pielęgniarki, położnej

specjalisty

ds. epidemiologii

45

Zespół kontroli

zakażeń szpitalnych

14

59

VII

Epidemiologia

– wybrane zagadnienia

15

-

-

15

 

Łączna liczba godzin

190

 

112

302

 

Start kursu: 
Maj 2019