Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin

zajęcia praktyczne – 217 godzin.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Pielęgniarstwo

anestezjologiczne

w położnictwie

i ginekologii

70

Blok operacyjny w

szpitalu jednoprofilowym

położniczo-ginekologicznym

56

161

Sala cięć cesarskich

35

II

Intensywna opieka

medyczna w położnictwie

i ginekologii

40

OIT o profilu ogólnym

35

131

OIT w szpitalu

jednoprofilowym

położniczoginekologicznym

56

III

Stany zagrożenia życia.

Stany nagłe w położnictwie

i ginekologii

35

Blok porodowy

35

70

IV

Zakażenia szpitalne

w oddziałach

anestezjologii

i intensywnej terapii

w położnictwie i ginekologii

15

-

-

15

 

Łączna liczba godzin

160

 

217

377

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Start kursu: 
Listopad 2018