Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 309 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 155 godzin,

zajęcia praktyczne – 154 godziny.

 

                                                          –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Pielęgniarstwo chirurgiczne – zagadnienia ogólne

33

Oddział chirurgii ogólnej +sala opatrunkowa

21

54

II

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej

37

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

21

58

III

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej

25

Klinika/oddział chirurgii urazowej albo urazowo-ortopedycznej albo urazów wielonarządowych

35

60

IV

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii naczyniowej

20

Klinika/oddział chirurgii naczyń

21

41

V

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii

15

Klinika/oddział urologii

21

36

VI

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

 

Łączna liczba godzin

155

 

154

309

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Start kursu: 
Maj 2019