Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 135 godzin;

zajęcia praktyczne – 105 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej

15

-

-

15

II

Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych

15

-

-

15

III

Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie

60

Oddział chemioterapii

21

123

Oddział radioterapii

21

Oddział chirurgii onkologicznej

21

IV

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową

30

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

51

V

Opieka paliatywna

15

Hospicjum stacjonarne albo Oddział opieki paliatywnej

21

36

 

Łączna liczba godzin

135

 

105

240

 

Start kursu: 
Listopad 2018