Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 185 godzin,

zajęcia praktyczne – 140 godzin.

 

                                                     –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi

30

-

-

30

II

Higiena pracy

25

-

-

25

III

Medycyna pracy

50

Poradnia laryngologiczna

 

 

 

 

14

106

Poradnia okulistyczna

14

Poradnia neurologiczna

7

Poradnia dermatologiczna

7

Poradnia chorób zawodowych

 

 

14

IV

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

80

Poradnia medycyny pracy

 

164

Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych

 

Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej

 

 

Łączna liczba godzin

185

 

140

325

 

Start kursu: 
Październik 2018