Pielęgniarstwo diabetologiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycąi jego rodziną.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 338 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 170 godzin,

zajęcia praktyczne – 168 godzin.

 

                                                           –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Specjalistyczna opieka w pielęgniarstwie diabetologicznym

25

-

-

25

II

Postepowanie terapeutyczne w cukrzycy

20

-

-

20

III

Powikłania w cukrzycy

40

-

-

40

IV

Psychologiczne aspekty przebiegu i leczenia cukrzycy

10

-

-

10

V

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i młodym dorosłym z cukrzycą

10

Oddział diabetologiczny dla dzieci

35

66

Poradnia diabetologiczna pediatryczna

21

VI

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad osobą dorosłą z cukrzycą

25

Oddział diabetologiczny dla dorosłych

21

81

Poradnia diabetologiczna dla dorosłych

 

 

35

VII

Opieka nad kobietą w ciąży z cukrzycą

5

Poradnia diabetologiczna z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży

14

19

VIII

Zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym 

5

Oddział chirurgiczny

21

26

IX

Edukacja chorych na cukrzycę

30

Poradnia diabetologiczna albo Oddział diabetologiczny

21

51

 

Łączna liczba godzin

170

 

168

338

 

Start kursu: 
Listopad 2018