Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:

1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;

2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;

3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 391 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 231 godzin.

 

                                                   –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krążenia

30

Poradnia kardiologiczna

 

Oddział kardiologii

14

 

14

58

II

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu oddechowego

20

Oddział pulmonologii

 

Pracownia endoskopowa
 

Pracownia spirometryczna 

 

 

 

P

18

 

5

 

5

48

III

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu pokarmowego

20

Oddział gastroenterologii (w tym pracownia endoskopii)

28

48

IV

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu moczowego

20

Oddział nefrologii

Oddział dializ otrzewnowych

14

14

48

V

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu dokrewnego

20

Oddział chorób metabolicznych  albo endokrynologiczny

28

48

VI

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego

20

Oddział hematologii

28

48

VII

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami reumatycznymi

10

Oddział reumatologii

21

31

VIII

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu nerwowego

9

Oddział neurologii dla dorosłych

21

30

IX

Wybrane aspekty opieki geriatrycznej

5

-

-

5

X

Wybrane aspekty opieki paliatywnej

6

Oddział opieki paliatywnej albo Hospicjum

21

27

 

Łączna liczba godzin

 

 

231

391

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

 

Start kursu: 
Listopad 2018