Pielęgniarstwo kardiologiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu

kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 438 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 238 godzin.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

 

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba

godzin

I

Prewencja chorób układu krążenia

20

Poradnia kardiologiczna albo Ośrodek prowadzący programy profilaktyki chorób układu krążenia

21

 

II

Diagnostyka chorób układu krążenia

35

Pracownia badań echokardiograficznych

 

7

70

Pracownia badań radiologicznych i radioizotopowych

7

Pracownia diagnostyki inwazyjnej:

- pracownia hemodynamiki

- pracownia implantacji urządzeń elektrycznych

- pracownia  elektrofizjologii

21

III

Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu krążenia

60

Oddział kardiologii dorosłych

35

130

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

35

IV

Pielęgnowanie w kardiochirurgii

25

Oddział kardiochirurgii

35

60

V

Pielęgnowanie dziecko w kardiologii i kardiochirurgii

20

Oddział kardiologii dziecięcej

21

41

VI

Rehabilitacja kardiologiczna

10

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

21

31

VII

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

30

Szpitalny oddział ratunkowy

21

65

Zespół ratownictwa medycznego

14

 

Łączna liczba godzin

      200

 

   238

     438

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Start kursu: 
Październik 2018