Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godzin,

zajęcia praktyczne – 155 godzin.

 

 –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Podstawy pielęgniarstwa nefrologicznego

15

-

-

15

II

Postępowanie zachowawcze w schorzeniach nerek

35

     Oddział nefrologii

35

70

III

Specyfika opieki nefrologicznej nad dzieckiem

20

Oddział nefrologii dziecięcej

30

50

IV

Transplantologia kliniczna

15

-

-

15

V

Podstawy dializoterapii

15

-

-

15

VI

 Hemodializa

30

 Ośrodek hemodializ

35

85

Oddział intensywnej terapii prowadzący zabiegi oczyszczania pozaustrojowego krwi w technikach ciągłych albo Oddział toksykologii

20

VII

 Dializa otrzewnowa

20

Oddział dializ otrzewnowych

35

55

 

Łączna liczba godzin

150

 

155

305

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

 

Start kursu: 
Czerwiec 2018