Pielęgniarstwo neonatologiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego pielęgnowania noworodka zdrowego,chorego, wymagającego intensywnego nadzoru i jego rodziny.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 290 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 115 godzin,

zajęcia praktyczne – 175 godzin.

  –  P L A N    N A U C Z A N I A  -

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Organizacja opieki neonatologicznej

5

                      -

-

5

II

Opieka nad noworodkiem zdrowym

40

Oddział położniczo-noworodkowy

35

75

III

Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym

10

Oddział patologii noworodka albo Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

35

45

IV

Opieka nad noworodkiem chorym

30

Oddział patologii noworodka

35

65

V

Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia

30

Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

70

100

 

Łączna liczba godzin

115

 

175

290

 

Start kursu: 
Grudzień 2018