Pielęgniarstwo neurologiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 200 godzin.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Wybrane aspekty opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu nerwowego

25

Oddział neurologii

20

45

II

Diagnostyka chorób układu nerwowego

15

Pracownia badań naczyniowych

5

30

Pracownia badań radiologicznych i radio izotopowych

5

 Pracownia diagnostyki/badań inwazyjnych

5

III

Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zachowawczo

60

Oddział neurologii dorosłych z pododdziałem udarowym -45 godz. oraz Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION)

80

140

IV

Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu nerwowego leczonych zabiegowo

40

Oddział intensywnej /wzmożonej opieki neurochirurgicznej – 30 godz. oraz Oddział neurochirurgii – 30 godz.

60

100

V

Wybrane aspekty rehabilitacji pacjenta w schorzeniach neurologicznych

20

Oddział rehabilitacji neurologicznej

25

45

 

            Łączna liczba godzin

160

 

200

360

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

 

 

Start kursu: 
Sierpień 2018