Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 365 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 155 godzin,

zajęcia praktyczne – 210 godzin.

 

                                                       –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnych Dezynfekcja i sterylizacja

30

  Centralna sterylizatornia

14

44

II

Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym

15

-

-

15

III

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia 

35

 Blok operacyjny chirurgii ogólnej oraz sala operacyjna chirurgii jednego dnia

63

98

IV

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia

20

Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia

35

55

V

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej

35

Blok operacyjny chirurgii ortopedycznej i traumatologii

63

98

VI

Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej w położnictwie

20

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

35

55

 

Łączna liczba godzin

155

 

210

365

 

Start kursu: 
Maj 2019