Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 85 godzin;

zajęcia praktyczne – 240 godzin.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Specyfika

pielęgniarstwa

operacyjnego

20

Centralna sterylizatornia

10

30

II

Pielęgniarstwo

operacyjne

w ginekologii

30

Blok/Sala operacyjna

ginekologiczna lub

ginekologiczno-położnicza

64

188

Blok/Sala operacyjna ginekologii

onkologicznej

40

Blok/Sala operacyjna chirurgii ogólnej

30

Gabinet zabiegowy

w oddziale ginekologicznym/

ginekologiczno-położniczym

24

III

Pielęgniarstwo

operacyjne

w położnictwie

20

Sala cięć cesarskich

40

60

IV

Pielęgniarstwo

operacyjne

w chirurgii

noworodka

15

Blok/Sala operacyjna chirurgii

noworodka

32

47

 

Łączna liczba godzin

85

 

240

325

 

 

Start kursu: 
Wrzesień 2018