Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 205 godzin;

zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

                                                          –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Założenia i podstawy

opieki paliatywnej

25

-

-

25

II

Postępowanie objawowe

u pacjentów objętych

opieką paliatywną

110

Oddział anestezjologiczny i intensywnej terapii

35

285

Oddział opieki/medycyny paliatywnej

70

Zespół domowej opieki

paliatywnej

35

Hospicjum dla dzieci albo

Oddział onkologii dziecięcej

albo

Oddział neurologii wieku

rozwojowego albo

Oddział rehabilitacji

dziecięcej

35

III

Aspekty psychologiczne,

duchowe i socjalne

w opiece nad chorym

i jego rodziną

55

-

-

55

IV

Etyka w opiece

paliatywnej

15

-

-

15

 

Łączna liczba godzin

 

 

 

380

 

Start kursu: 
Wrzesień 2018