Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 310 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 130 godzin,

zajęcia praktyczne – 180 godzin.

 

                                                       –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Uwarunkowania prawne w psychiatrii

10

-

-

10

II

Komunikowanie interpersonalne

z pacjentem z zaburzeniami

psychicznymi

20

-

-

20

III

Ochrona zdrowia psychicznego

20

Poradnia zdrowia

psychicznego (PZP)

21

41

IV

Klinika wybranych zaburzeń psychicznych i metody ich leczenia oraz opieka pielęgniarska nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi

60

Oddział psychiatryczny

dla dorosłych

49

179

Oddział psychiatryczny

dla dzieci i młodzieży

35

Oddział dzienny

psychiatryczny

35

V

Rehabilitacja psychiatryczna

i psychiatria środowiskowa

20

Stacjonarny oddział

rehabilitacji psychiatrycznej

albo Oddział/zespół leczenia

środowiskowego

40

 

 

Łączna liczba godzin

 

 

 

 

 

Start kursu: 
Listopad 2018