Pielęgniarstwo pedriatryczne

Cel kształcenia

Pielęgniarka zapewni dziecku opiekę w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności oraz podejmie działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 114 godzin,

zajęcia praktyczne – 126 godzin.

 

 –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Podstawy

pielęgniarstwa

pediatrycznego

10

-

-

10

II

Dziecko zdrowe

24

Podstawowa opieka

zdrowotna

Szkoła podstawowa

14

 

14

52

III

Dziecko w chorobie

ostrej

25

Oddział pediatryczny

28

53

IV

Dziecko z chorobą

przewlekłą,

niepełnosprawne

i w stanie terminalnym

30

Oddział pediatryczny

specjalistyczny albo

Oddział rehabilitacji

dla dzieci, albo Oddział

neurologii dziecięcej

 

Oddział hematologii

 

 

i onkologii dziecięcej albo

Hospicjum dla dzieci

 

28

 

 

 

 

       7

65

V

Dziecko w stanach

nagłego zagrożenia

zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy

 

Zespół ratownictwa

medycznego

21

 

14

60

 

Łączna liczba godzin

114

 

126

240

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Start kursu: 
Listopad 2018