Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 225 godziny,

zajęcia praktyczne – 182 godziny.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Państwowe

Ratownictwo Medyczne

w Zintegrowanym

Systemie Ratowniczym

30

Centrum powiadamiania

ratunkowego albo

Centrum dyspozytorskie

7

65

Szpitalny oddział ratunkowy

szpitala wieloprofilowego

21

Wydziały zarządzania

kryzysowego albo

Wydział bezpieczeństwa i

zarządzania kryzysowego

7

II

Stany zagrożenia

życia i zdrowia

dorosłych

100

Zespół ratownictwa

medycznego

35

205

Szpitalny oddział ratunkowy

szpitala wieloprofilowego

35

Blok operacyjny dorosłych

21

Blok porodowy

14

III

Stany zagrożenia

życia i zdrowia dzieci

40

Szpitalny oddział ratunkowy

dziecięcego szpitala

wieloprofilowego albo

Izba przyjęć dziecięcego

szpitala wieloprofilowego

21

82

Blok operacyjny dzieci

21

IV

Postępowanie

w zdarzeniach

masowych i katastrofach

30

-

-

30

V

Wykonanie konikopunkcji,

odbarczenia odmy prężnej

oraz wykonanie dojścia

doszpikowego

25

-

-

25

 

Łączna liczba godzin

225

 

182

407

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka

 

Start kursu: 
Wrzesień 2018