Pielęgniarstwo rodzinne

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobiei niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godzin,

zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Podstawowa opieka

zdrowotna

i medycyna rodzinna

15

-

-

15

II

Pielęgniarstwo rodzinne

30

-

-

30

III

Promocja zdrowia

i profilaktyka

w środowisku

zamieszkania

świadczeniobiorcy

z uwzględnieniem

aktualnie realizowanych

programów zdrowotnych

30

-

-

30

IV

Problemy zdrowotne

w poszczególnych

etapach życia

75

POZ

Pielęgniarstwo

rodzinne

105

250

Centrum

psychiatryczne

albo Poradnia zdrowia

psychicznego

21

Poradnia

rehabilitacyjna albo

Oddział rehabilitacyjny

14

Poradnia

diabetologiczna albo

Poradnia lekarza

rodzinnego

21

Poradnia opieki

paliatywnej

albo Hospicjum

14

 

Łączna liczba godzin

150

 

175

325

 

Start kursu: 
Maj 2019