Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 395 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godz.,

zajęcia praktyczne – 245 godz.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi

12

-

-

12

II

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

12

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

 

Placówka POZ

 

 

60

 

 

 

 

20

92

III

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania

20

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania (prowadzenie zajęć z wychowania zdrowotnego)

 

Dział oświaty zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

15   

 

 

 

 

 

 

15

50

IV

Medycyna i higiena szkolna

15

Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno– epidemiologicznej

10

25

V

Klinika chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzież oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 

35

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej

 

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży

30

 

 

 

 

15

80

VI

Pediatria społeczna i opieka nad dziećmi oraz młodzieżą z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi i problemami społecznymi

26

Ośrodek leczenia uzależnień

 

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

15

 

 

15

56

VII

Wybrane elementy psychologii

15

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

15

30

VIII

Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby

15

Ośrodek pomocy społecznej

 

Pogotowie opiekuńcze lub Dom dziecka

15

 

 

20

50

 

Łączna liczba godzin

150

 

245

395

 

 

Start kursu: 
Maj 2019