Pielęgniarstwo transplantacyjne

Cel kształcenia

Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 250 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 117 godzin,

zajęcia praktyczne – 133 godzin

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Zagadnienia

organizacyjno-prawne

medycyny

transplantacyjnej

10

-

-

10

II

Podstawy pobrania

i przeszczepiania

narządów, komórek i

tkanek

10

Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) albo Oddział neurochirurgii

14

24

III

Pobieranie

i przeszczepianie narządów

jamy brzusznej u dorosłych

28

Oddział chirurgii

transplantacyjnej

28

56

IV

Pobieranie

i przeszczepianie narządów

klatki piersiowej u

dorosłych

29

Oddział kardiochirurgii

albo

Oddział torakochirurgii

21

50

V

Przeszczepianie komórek

krwiotwórczych, rogówki

oraz unaczynione

przeszczepy

wielotkankowe u dorosłych

28

Oddział okulistyczny albo

Oddział chirurgiczny

(onkologiczny,

rekonstrukcyjny)

14

70

Oddział hematologiczny

albo

Oddział onkologiczny

28

VI

Specyfika pielęgnowania

biorcy pediatrycznego

6

Oddział transplantologii

dziecięcej

14

20

VII

Zagadnienia specjalne w

medycynie

transplantacyjnej

6

Odział medycyny

transplantacyjnej albo

Przychodnia

transplantacyjna

14

20

 

Łączna liczba godzin

117

 

133

250

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych

 

Start kursu: 
Listopad 2018