Leczenie ran

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 60 godzin,

zajęcia praktyczne – 80 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Patofizjologia i leczenie ran

10

Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Poradnia chorób naczyń;
Poradnia leczenia ran przewlekłych

 

 

Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Poradnia chorób naczyń;
Poradnia leczenia ran przewlekłych

10

 

 

 

 

10

20

 

 

 

 

20

II

Zakażenie ran

10

III

Odleżyny i rany

nowotworowe

10

Oddział medycyny paliatywnej;
Oddział onkologiczny;

Hospicjum stacjonarne;

Zakład/Oddziałopiekuńczo - leczniczy

15

25

IV Oparzenia, odmrożenia, rana urazowa powikłana  

Oddział chirurgii plastycznej;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej;
Oddział leczenia oparzeń;

Oddział chirurgiczny ogólny

15 21

V

Owrzodzenia

kończyn dolnych

14

Poradnia chorób naczyń; Poradnia
leczenia ran przewlekłych;
Poradnia chirurgii ogólnej;
Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział chirurgiczny ogólny

15

29

VI

Zespół stopy

cukrzycowej

10

Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział diabetologiczny; Poradnia
stopy cukrzycowej; Poradnia
leczenia ran przewlekłych,
Poradnia chirurgii ogólnej

15

25

 

Łączna liczba godzin

60

 

80

140

 

Start kursu: 
Maj 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA